Forside  OM OSS  HYTTENE  AKTIVITETER  AKTUELT  GALLERI  PRISER  KONTAKT  Kart 
BÅTER
BÅTTURER
BADE
FISKE
FJELLTURER
GÅRDSBESØK
SPESIELT FOR BARN
BÆRPLUKKING
RIDNING
JAKT
SEVERDIGHETER
SYKKELTUR RUNDT ØYA

FISKEHeggdal ligger ved Romsdalsfjorden. I tillegg har vi Atlanterhavet på utsida av øya. Her kan du fange bl.a. disse fiskeartene: Torsk Det finnnes 2 typer torsk, kysttorsk og skrei. Skreien kommer inn til Lofoten for å gyte i februar-mars. Kysttorsken finnes langs kysten hele året. Gytingen skjer på utvalgte steder langs kysten i mars-april.
Torsk som fanges i Romsdal kan normalt bli opp til 15-20 kilo.
Sei, Lyr, Hyse, Lange, Kveite, Uer, Steinbit, Breiflabb


Vinterfangst

Tautragrunna

God plass der du får torsk og sei. Fra 18 meter på det grunneste, til 50 meter. Kan være vanskelig å finne grunneste delen, spør kjentfolk.

Heggeneset

Fisk på vestsida av neset. Husk 100 meters avstand fra oppdrettsanlegg. God plass for sei, torsk og makrell.

Solhomen

På begge sider av fergekaia er det bra med fisk. Pass på så du ikke er i nærheten av ferga. I tillegg til sei og torsk, finnes her endel lyr.

Tautra vest

En bra  fiskeplass midt i fjorden. Lang på 26 kilo er fanget her.

Sundsbøen

En bra fiskeplass på andre siden av øya. Her er det tatt kveite på 36 kilo.

Meekflua

Mot Molde finner du denne plassen som har mye torsk. 

Moldeholmane

God plass for torsk, sei og makrell.

Olexander med stor torsk

2 tyske gjester med flott kveite

Søk